Joyful Happening
Let's Create A New World

Weerstand

Create A New World!

Engelse vertaling

De wereld waarin we leven is niet concreet, zwart-wit.

Het is moeilijk om de hele waarheid te kunnen bevatten, omdat er nogal wat obstakels zijn die men niet altijd beseft.


Onze werkelijkheid is opgebouwd uit vele lagen informatie.
Er zijn altijd meerdere waarheden verbonden aan een onderwerp.
Dat hangt af van het perspectief ten aanzien van het onderwerp.
Welk standpunt neem je, hoeveel afstand heb je tot het onderwerp en hoe breed kun je kijken.
Daarnaast worden veel worden veel informatielagen bewust bij ons weggehouden,
zodat we geen algemeen beeld krijgen van wat de eigenlijke waarheid is in al zijn gelaagdheid.
Er zijn bijvoorbeeld leidinggevenden in deze wereld die hun werkelijke leiderschapsstrategie en -belangen niet willen onthullen.
Daardoor is het nooit duidelijk waarom ze beslissingen nemen en wat de gevolgen zijn.
Wat ook moeilijk waar te nemen is, zijn zaken die plaatsvinden in andere dichtheden van energie.
Onze fysieke zintuigen schieten te kort om meer te kunnen waarnemen.
Tevens faalt ons denkvermogen om de waarheid volledig te kunnen begrijpen.
Het maakt keuzes in wat er tot ons mag doordringen en laat veel informatie weg.
Ons ​​denkvermogen fragmenteert informatie, waardoor onderlinge verbanden tussen stukjes informatie verdwijnen.
Wanneer informatie via andere mensen ontvangen wordt, is de waarheid altijd verdraaid.
De ontvangen informatie is namelijk reeds door de breinfilter van de ander gehaald.
Je krijgt dan gekleurde stukjes informatie die vooral resoneert bij de ander.
De rest wordt door het brein van de ander weggelaten.
Ook weet niet iedereen zich zo goed mogelijk uit te drukken. Soms zegt men het een, maar bedoelt het ander.
Elke gedachte heeft weer een nieuwe draai gegeven aan de betekenis.
Om nog maar te zwijgen over wat trauma doet met het doorzien van de waarheid.
Dit maakt informatie erg verwarrend en maakt van 'waarheid' een abstract begrip.

De totale waarheid achterhalen op basis van externe informatie lijkt onmogelijk.

De beste manier om achter de waarheid te komen, is door de totale waarheid in je eigen gevoel bloot te leggen.
Jezelf serieus nemen door jezelf bewust te maken van elk stukje gevoel in je.
Maak geen onderscheid tussen emoties die door gedachten worden gecreëerd of rechtstreeks uit je hart komen.
Geef geen voorkeur aan aangename of onaangename emoties.


De wereld waarin we leven is een wereld van fragmentatie en scheiding.
Het werkt zo sterk in onszelf dat we delen van onszelf niet accepteren of gevoelens wegduwen.
Ervaringen en gedachten kunnen ons gevoelens geven zoals ongeduld, verwachtingen, teleurstelling, etc.
Als we deze terloopse gevoelens niet serieus nemen en onderzoeken wat ze met ons doen, splitst dat deel bewustzijn zich af van wie je bent.
Het vormt een obstakel waardoor je geen gevoelens meer kunt waarnemen aan de andere kant.


Zo ontstaan ​​er ook blokkades als we het ergens niet mee eens zijn.
Er zijn aanvullende onderwerpen en discussies in de media en sociale media waar je het niet mee eens kunt zijn.
Maar ergens tegen zijn betekent ook een scheiding in jezelf creëren.
Hoewel het eerlijk is om altijd je eigen mening te hebben, schept 'ergens tegen zijn' een blokkade in je gevoel,
waardoor je ongemerkt incompleet gevoel krijgt.
Misschien wilt of kunt je je niet inleven in de tegengestelde mening.
Je kunt ook geen empathie meer voelen voor het deel dat van jou is afgesplitst.
Je raakt gefragmenteerd in jezelf.


Een mens wil met alles verbonden zijn.
Het wil heelheid, compleet zijn, stromen, schijnen, passie.

Dit gebeurt niet met blokkades in onszelf.

Zelfs de kleinste energetische blokkade betekent fragmentatie.
Als we elk moment in onszelf voelen en het volledig waarnemen, zullen we de functie, het gewicht, de positie, enz. ontdekken.
De blokkade krijgt een heel andere positie in je systeem, omdat deze serieus wordt waargenomen.
Het kan weer ademen.
Zo kun je toch een mening hebben, maar wel een bewuste mening.
Zonder spijt te krijgen.
Je voelt je heel, compleet en geliefd.

Het geeft je een heel andere kijk op de wereld om je heen.
Je gaat meerdere waarheden ontdekken.
Kan inlevend zijn naar anderen.

Je kunt ook de fragmentatie en heelheid in anderen waarnemen.


Terug naar Verder Pellen

menselijke waarneming zet energie in beweging
~ kwantumfysica  ~