Joyful Happening
Let's Create A New World

Dikke Brij Observatie

Create A New World!

Engelse vertaling

Ik herken dat als ik in een groep ben, dat ik probeer zo autonoom mogelijk aanwezig te zijn.
Helemaal bewegen vanuit mijzelf.
Toch ben ik ook onderdeel van de groep.
Omdat er verbondenheid is met andere mensen, bijvoorbeeld om de reden waarom we er voor gekozen hebben om bij elkaar te zijn.
Ik voel ook dat ik onderdeel ben van de groep, omdat de dikke brij gebruik maakt van de gezamenlijkheid om verstoring te brengen.
Ik ervaar het als een kleverig agressief dominant bewustzijnsveld.

Zo kan ik mij in een groep ineens enorm uitgeput voelen of zonder directe aanleiding heel rot voelen.
Nu weet ik dat de dikke Orion brij aan het werk is.
Hij werkt direct op mij of via iemand anders zijn gedachtevelden naar mij.
Het is een onderhuids gevoel dat verwarring of weerstand oproept.
Het geeft direct verstoring op mij en zo ook op de groepsdynamiek.

De dikke brij maakt ook gebruik van mij.
Via mijn gedachten en mijn gevoel spreek ik/zend ik uit wat een ander nogal kan raken.
In het moment ben ik het mij niet bewust.
Ik zie soms wel en soms zie ik niet hoe anderen het ervaren.
Als ik het zie dan is dat best confronterend.
Omdat het vaak een effect geeft dat ik helemaal niet wil.
En dat is precies wat de dikke brij wil.
Onrust stoken, verwarring brengen, afstand creëren.

Wat mij opvalt is dat emoties hierbij een belangrijke rol spelen.
Op het moment dat ik een emotie vast hou of er helemaal in zit, dan ben ik vatbaarder voor invloed van buitenaf.
Als ik in een groep ben en irritatie, angst, boosheid of bijvoorbeeld heel blij ben, dan is het veel lastiger om objectief waar te nemen in mijzelf.
Kan waarnemen in elk moment of het geen ik ga zeggen van mij zelf is of dat het door mij heen wordt gezet naar de ander.

Het is voor mij echt nodig om steeds meer naar mijn gevoel te gaan en het volledig te ervaren.
Zo komt er beweging in mijn gevoel.
Dan is mijn focus scherper en meer helder naar wat ik denk, voel en hoe ik communiceer.
Dit doe ik ter bescherming van mijzelf, maar ook ter bescherming van de andere deelnemers in de groep.
Zo gauw ik een emotie of een gedachte even vast zet, dan neemt de dikke brij meteen de ruimte in bij mij om een stempel te drukken.
Dan neemt de dikke brij te touwtjes in handen in het groepsproces.

Ik voel dat het bij anderen net zo werkt naar mij toe.
Is een ander zich niet gewaar van wat hij voelt en denkt en de effecten daarvan, dan krijg ik op mijn lazer.
Zo kan de groepsveiligheid ondermijnd worden door een simpele gedachte of gevoel.

Het onder woorden brengen is de beste oplossing.
Openlijk bespreken zonder elkaar verantwoordelijk te houden.
Door er woorden aan te geven kan een groepsveld open vallen en krijgt de dikke brij geen ruimte om zich ertussen te zetten.

Toch is het lastig om de werking van de dikke brij bij de ander te benoemen.
Het wordt lastig als de ander zich niet bewust is van de dikke brij, want dan wordt een stuk persoonlijkheid geraakt.
Als persoonlijkheid zich gaat mengen in het gesprek, dan wordt de dikke brij op zijn wenken bediend.
Want dan voelen mensen zich gekwetst, genegeerd, aangevallen of zo meer.
En dat maakt de chaos alleen maar groter.

Momenteel stoei ik met het benoemen van de dikke brij op een manier dat de ander zich niet gekwetst voelt en open blijft voor gesprek, of juist alles benoemen.

Ik stoei met mijn eigen programma’s waardoor mijn persoonlijkheid zich snel gekwetst voelt.
Ik weet dat ik geen veiligheid nodig heb om veiligheid te brengen.
Mooi dat dat precies in een groep mogelijk is als iedereen in de groep zich verbind met de zachtheid in zichzelf waar vandaan elke kracht ontstaat.
Waarin alleen het meest noodzakelijke wordt uitgesproken en gevoelsvelden die in elkaar stromen, als een dans van unieke ritmes tot één kunstwerk.

Terug naar Blog