Joyful Happening
Let's Create A New World

De Hack

Create A New World!

Engelse vertaling

De mind controle in deze realiteit  zit in ons eigen systeem.
Het zit op een plek nog voor dat onze mind de energie om ons heen tot een vaste materie interpreteert.
De hack is geplaatst op een plek nog voor onze mind onze gevoelens interpreteert.
Op een plek in ons eigen systeem nog voor ons bewustzijn een poging doet om onze wereld te begrijpen.
Het is ook geen fysieke plek, maar er is een soort vernauwing aangebracht in ons bewustzijn.
De misleiding zit zo diep in ons dat we het niet eens kunnen waarnemen.
Onze natuurlijke waarneming in dit lichaam start namelijk voorbij deze plek,
waardoor die automatisch wordt overgeslagen in het opmerken.


De hack bepaalt je perspectief waarmee je deze realiteit interpreteert.
Of beter gezegd hoe je hem vooral niet zal interpreteren.
Er zitten als het ware deurtjes dicht waaraan voorbij je bewustzijn wordt geleidt zodat je,
nog voor je je werkelijk bewust wordt van iets, je al in de vernauwing zit van waarnemen.
Je mind kan die stap niet terug maken om te zien of er nog andere manieren zijn
om iets te benaderen of te begrijpen dan de manieren die je mind kent.
Daardoor is je mind op voorhand al gelimiteerd.
Dus ook je perspectief op jezelf is enorm gelimiteerd, omdat er wijze van waarneming zijn uitgeschakeld.
En ook al denk je dat je je eigen gedrag of gevoel kan verklaren, de werkelijke waarheid zit nog een stap daarvoor.


Het heersende archonstisch bewustzijnsveld achter deze realiteit houdt de hack in jou in stand
door je mind door informatielijnen te leiden die gevoelens en inzichten opleveren waardoor je de hack nog minder zal waarnemen. Gevoelens als angst en eenzaamheid werken daar heel goed voor.
Trauma is zeer effectief.
Maar ook de liefde wordt met regelmaat ingezet om je mind en je gevoel pas voorbij de hack actief te laten worden.
Gevoelens komen eigenlijk voort uit je oorspronkelijkheid die de hack probeert te maskeren.
Maar door het genomen perspectief wordt elke emotie afgebrokkeld en niet als volwaardige oerkracht erkent.
Elke emotie moet dan door de vernauwing geperst.


Omdat de hack in je eigen systeem zit op je eigen bewustzijn, hebben de archonten in elk moment vat op jouw gedachten en gevoel.
Zo gauw jij ook maar een beetje richting het waarnemen van de hack beweegt, zorgt het archontisch veld voor afleiding.
Je bewustzijn wordt omgeleid in een ander perspectief, in andere logica en gevoelens die daar bij passen.
We noemen dat vaak toevalligheden of pech.
Maar het ontbreken van ons diepe leiderschap in die momenten, maakt dat we meer slaafs zijn dan we door hebben.
Vanaf het punt dat we ons wel bewust zijn hebben we een aantal mogelijke perspectieven om te kiezen.
Die keuze mogelijkheid geeft een absoluut gevoel van vrijheid.
Maar als iemand informatie deelt met een herontdekt perspectief van voor de hack, dat loopt je mind vast.
Je ervaart weerstand of acute desinteresse, omdat in jouw bewustzijn de mogelijkheid tot dat perspectief is uitgezet.
Je mind kan er helemaal niets mee.
Het werkelijke perspectief, de werkelijke interpretatie, de echte waarheid is
voor dat punt van gewaarwording als mogelijke optie al dichtgezet.


Dat maakt de huidige tweedeling die we zien in de maatschappij.
Er zijn mensen die op basis van opgenomen externe informatie hun perspectief bepalen geleid door de vernauwing van de hack.
Ook al is dit perspectief een keuze van voor of tegen, je begrip van de situatie is gestuurd door de vernauwing in het bewustzijn.
Er is momenteel ook een groep mensen die vanuit een breder bewustzijn de hack verkennen of benaderen te verkennen.
Dat zijn mensen die zien dat de wereld buiten zichzelf op een aparte wijze zich presenteert,
maar beginnen ook de misleiding in zichzelf waar te nemen waar ze eigenlijk niet voor kiezen.
Het vraagt werkelijk elk stukje logica, herleiding, standpunt, verklaring, gevoel dat jouw verbindt met deze realiteit
zeer diep te gaan ervaren in jezelf vanuit een zo breed mogelijk open veld.
Hoe meer open het veld van waarneming en gevoel hoe meer je voorbij de hack komt en je je eigen waarheid kan gaan ervaren.
Hoe meer informatie er vrij komt vanuit jou, die totaal anders zal zijn als de informatie die je buiten jezelf vindt.
De informatie buiten jezelf waargenomen vanuit een versmald perspectief is doordrenkt
met niet zichtbare informatievelden die jouw perspectief van waarnemen bevestigen.
En dus ook de hack verstoppen in je gewaarwording.
De vraag is wat er nog overeind blijft van de externe informatie als je het perspectief wijzigt naar een perspectief van buiten de mind.
Dit geldt voor informatie in direct contact, de (social)media, maar ook ingegeven via intuïtie of afstemming.
Je gekozen perspectief bepaalt de vorm van ontvangen en hoeveel waarheid erin te herkennen is.


Als je die steeds een sprankje meer kan ervaren van de grootsheid voorafgaand aan de vernauwing van de hack,
dan reageert de wereld om je heen ook meer op dat perspectief dat je hebt op de wereld.
Dan wordt jouw innerlijke waarheid bevestigd.
Je ziet het weerspiegeld in de wereld om je heen.


Maar de hack misleidt dit op een hele slimme manier.
Er wordt ons een wereld gepresenteerd die ons misleidt om vooral volgens het principe van de vernauwing te leven.
Het bewustzijn achter de hack doet er in elk moment van de dag alles aan om niet gevonden te worden.
De hack zit nog voor het tijdsbesef, de hack zit nog voor het waarnemen van deze wereld,
nog voor het waarnemen van jezelf, nog voor wat je allemaal van buitenaf wordt ingegeven.
Zelfs al voelt het geen wat je ingegeven wordt als mega ultiem en liefdevol.
De vraag is wie je werkelijk bent en welke invloed je hebt op het ontstaan van de realiteit in elk moment.
En welke oneindige mogelijkheden heb je daartoe.


De hack is geplaatst omdat je zonder vernauwing een scheppend wezen bent.
Daar waar scheppende wezens aanwezig zijn is leven, natuur, vruchtbaarheid, vitaliteit, bewustzijn.
Het leven komt voort uit ons.
Hoe spijtig is het dat we dit nauwelijks meer waar kunnen nemen,
omdat we niet meer zien dat de misleiding in onszelf is geplaatst en wij steeds maar onze focus buiten onszelf leggen.
Om deze plek te begrijpen moet je deze realiteit nog verder uit jezelf pellen dan je ooit voor mogelijk houdt.
Alles wat je tot nu toe dacht te begrijpen of voelen verder terug brengen tot een punt waarin alles weer samen vloeit tot 1.
Van hieruit vervalt de vernauwing en kunnen alle mogelijke opties weer weer ervaren worden.
Vanuit dit perspectief bewust aanwezig zijn in deze wereld heeft alle overtuigende potentie
om van deze wereld het mooiste paradijs te maken.
Je gaat ook ervaren dat de informatie buiten jezelf voort komt uit jezelf.
De pure ware innerlijke kracht, de absolute balans, de goddelijke creatiekracht maakt de wereld om je heen.


Terug naar Hoe Het Werkt Voor Een Mens

menselijke waarneming zet energie in beweging

~ kwantumfysica  ~