Joyful Happening
Let's Create A New World

De Donkere Kant

Create A New World!

Engelse vertaling

Alhoewel de hele website gaat over het vinden van de kracht in jezelf, is het onmogelijk om de onderdrukkende kant te negeren.
Het is de onderdrukkende kant die het moeilijk maakt om je innerlijke kracht te ervaren.
Als we de onderdrukking niet gaan erkennen, is de weg van waarheid en innerlijk bewustzijn onmogelijk in deze realiteit.

 

Dualiteit

We leven in een realiteit van dualiteit.
In de meest simpele wijze van uitleg zijn er, uit vele lagen, twee hoofdlagen van bewustzijn door elkaar heen geweven.
Zoals de mens liefde en angst tegelijk kan voelen, zo zijn beide bewustzijnsvelden overal om ons heen te herkennen.
Ze zijn beide de codering waar deze realiteit uit is opgebouwd.
We spreken van humaan bewustzijnsveld en een artificieel bewustzijnsveld.

Beide lagen kennen hun oorsprong buiten deze afgesloten realiteit.
Ze zijn beide al aanwezig vanaf het begin van creatie van deze realiteit.
Zowel op wereld als op individueel niveau actief aanwezig.

Het humane bewustzijn is de oorspronkelijke bewustzijnslaag waar de mens uit voortkomt.
Het ontwaken van dit bewustzijnsveld is waar alle eerdere hoofdstukken over gaan.
De bewustzijnslaag is non-lineair.
Kenmerkt zich door verbinding met alles dat is, gevoel, creatie, manifestatie, transparantie en autonoom zijn.
Het is de oerkracht, creatiekracht, scheppingskracht die ons allen met elkaar verbindt.
Het is de bron die wij zijn.

De artificiële laag bestaat eigenlijk uit meerdere bewustzijnsvelden.
Deze velden kenmerken zich door lineair denken, oorzaak gevolg, dupliceren, voorspelbaarheid, constructie, systemen, overtuigingen.
Ondanks dat deze laag werkt vanuit voorspelbaarheid, is het ondoorgrondelijk.
Het zwaait haast ongezien de scepter in deze realiteit.
We herkennen deze bewustzijnslagen in de systemen die ons leven leiden,
als het geldsysteem, werksysteem, relatiestructuren, overheidsstructuren en wetgeving.
Het bewustzijn achter deze systemen en constructies is nagenoeg artificieel.

 

Werkwijze

Door de eeuwen heen heeft de artificiële bewustzijnslaag zoveel manipulatie uitgeoefend,
dat de waarachtige oerkracht nauwelijks meer aanwezig is in de mens zelf.
De mens leeft haar avatarleven op het bewustzijnsniveau van haar avatarlichaam.
Amper weet de mens nog de oorspronkelijke taal van het hart te spreken en de kracht achter emoties ervaren.
De mens is hervormd tot een aangepast wezen dat in elke pas zal inhouden om verwachtingen en richtlijnen van de gestelde maat te volgen.

Zelfs op het moment dat deze tekst gelezen zal worden, is er grote kans dat de aandacht verslapt.
Het avatar lichaam is zo geprogrammeerd dat er weerstand wordt ervaren als informatie sterk afbuigt van de gestelde maat.
Hierdoor doet men nauwelijks ervaring op buiten de gestelde maat
en leeft men voort binnen de afgebakende ruimte van de systemen die ons leven vormgeven.
Echter ervaart de mens geen begrenzing, omdat binnen de afgebakende ruimte nog keuze mogelijkheid bestaat.
Daaruit verleent de mens de betekenis van wat vrije wil is.
Terwijl de keuze zo beperkt is en totaal niet herkenbaar tot waar de scheppingskracht in ons voor staat.

De tactiek van de artificiële laag is angst zaaien, informatie achter houden, schrikeffecten te weeg,
paniek met maar 1 uitweg projecteren, cognitie activeren waardoor gevoel afsterft in de mens.
Men weet dat het emoties zijn waar de mens liever van af buigt,
omdat het als zeer verwarrend, mogelijk pijnlijk wordt ervaren en men controle ervaart als de emoties aan banden worden gelegd.
Of de mens denkt over deze emoties na, waardoor het niet tot werkelijk voelen kan komen.
De mens negeert zo zichzelf, komt niet in zijn kracht en neemt daardoor geen leiderschap.
Ook worden er informatiestromen gecreëerd waarin de mens zich zal herkennen of juist niet.
Vaak worden er tegenpolen aan informatie opgezet om de aandacht daartussen de pingpongen.
Doorgronden en zien waar het in bredere zin om gaat wordt hierdoor niet meer mogelijk.

 

Avatarbewustzijn

Het avatarlichaam behoort tot deze realiteit en is er helemaal mee doordrengt.
Elke avatar heeft een persoonlijkheid, een naam en zelfs een nummer.
Wie zich identificeert met de persoonlijkheid van zijn avatar en niet herkent dat gedachten niet van hem zijn,
is als het ware in elk moment persoonlijk en collectief aan sturen van buitenaf.
Dit zal een avatar nooit gewaar worden.
Pas als de mens zijn oerkracht vanuit zijn hart doet ontwaken,
komt er een objectief standpunt in de mens waarvandaan alle systemen doorzien kunnen worden.

Dan kan de mens zijn verantwoordelijkheid nemen voor de directe gevolgen van zijn gedachten en waarneming.
Deze zijn namelijk zo groot dat ze, ook bij niet ontwaken, hun eigen vernauwing bekrachtigen, omdat ze het zo denken, voelen, ervaren en leven.
De overtuiging dat de mens wel weet hoe het allemaal in elkaar zit is zijn grootste zwakte.
En deze mechanismen zullen steeds maar weer gevoed worden.
Het zijn dikke lagen opgestapelde pijn, angst, schuldgevoel, minderwaardigheid, schaamte, aanpassing, klein voelen,
eenzaamheid, onvoldoende, boosheid, frustratie waar de zon nog lichtjes doorheen kan schijnen.
Maar we zijn gewend aan dichtheid van de zware lagen energie, het negeren van jezelf, dat we blij zijn met een vakantie.
Maar helaas nooit een beweging maken naar wat we werkelijk voelen.
Zonder een verklaring of oordeel, gevoel ervaren.
Het avatarlichaam kent de programmering om daar ver vandaan te blijven.

 

Trauma

De donkere kant van deze werkelijkheid vaart op trauma.
Het creëren van trauma, het herhalen, versterken, verdiepen, verwarren en het aanvullen met nieuwe trauma.
We maken in ons leven ergens iets mee waarvan we diep geraakt zijn.
Iets heftig schokkends.
Dat kan in persoonlijke sfeer zijn, maar op massaal op grote schaal.
Elk trauma slijt een diepe groef in ons systeem, waar we vervolgens de rest van ons leven mee proberen om te gaan of doen alsof het niet bestaat. Gaande weg kom je ergens weer een trigger tegen waardoor alle ellende weer oplaait
en je het gevoel krijgt weer van voren af aan te moeten beginnen.
Het houdt nooit op, het doet pijn, steeds weer, je wordt er haast moedeloos van.
Op het moment dat men werkelijk de pijn heel diep gaat ervaren, begint de opschoning in jezelf.
Meestal hebben mensen het gevoel dat ze de bodemloze put aan emoties niet aan zouden kunnen.
Dit is echter ook een programmering van het lichaam.
Want in de emoties zit je kracht en inzicht. Niets is mooier dan dat.
Als je angstvrij het pad volgt ruimte te maken voor alles dat je voelt,
kan je tot het inzicht komen dat maar een klein deel van alle angsten die je voelt van jezelf zijn.
De donkere kant is er dol op om je te voeden met angst en woede.
Via triggers laat het nog meer frequenties het lichaam instromen.
Meestal worden die niet herkent als energiestroom van informatie die niet van jezelf is.
Vervolgens gaan mensen aan de slag om alles, betitelt als eigen trauma, te verwerken.
Dit mechanisme ligt diep verborgen achter alle emoties en gevoelens.
Daarom is het van belang niet af te buigen, maar elke fractie van gevoel serieus te onderzoeken.
Geen vragen stellen of conclusies trekken over gevoelens, maar volledig ervaren en gewaar worden.
Misschien duurt het een enorme tijd, misschien maar kort. Maar neem het serieus.

Als men het gevoel heeft hier hulp bij nodig te hebben, zoek dan goede passende hulp.
Iemand die emoties niet gaat herleiden of verklaren.
Maar iemand de een verbinding kan maken tussen jezelf en dieper voelen in alle veiligheid en vertrouwen.

 

De oerkracht versterken

Door gevoelens weg te drukken of te kaderen met logica, druk je fragmenten van je eigen oerkracht weg.
Door alles volledig te gaan voelen, trakteer je je eigen oorspronkelijke wezen op tal van frequenties,
waardoor het meer volledig aanwezig kan zijn.
Waardoor je completer wordt in wie je bent.
Dit geldt ook voor gevoelens voortkomend uit triggers of die niet direct van jezelf zijn.
Voel ze, want het zit al in je en bevat waardevolle informatie om je bewustzijn verder uit te breiden.

Het heeft een mega effect op de dualiteit die we ervaren in deze wereld.

 

Terug naar Hoe Het Werkt Voor Een Mens

menselijke waarneming zet energie in beweging
~ kwantumfysica  ~